BĄDŹMY LUDŹMI UCZYNNYMI

Konto do wpłat: 

BGZ BNP PARIBAS  55 2030 0045 1110 0000 0419 4850

CO ROBIMY?

Pomagamy samotnym rodzicom.

Wspieramy działania na rzecz dzieci bez rodziców.

Pomagamy osobom niepełnosprawnym.

Pomagamy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji.

Działamy na rzecz osób z chorobami przewlekłymi i nieuleczalnymi.

Działamy na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet.

Działamy na rzecz ochrony zdrowia.

Działamy na rzecz zapobiegania patologiom społecznym.

Prowadzimy działalność charytatywna.

Działamy na rzecz ochrony swobód obywatelskich i praw człowieka.

Organizujemy wolontariat.

Działamy na rzecz osób bez pracy.

Działamy na rzecz upowszechniania kultury i sportu.

Działamy na rzecz upowszechniania nauki i oświaty.

Zapewniamy ochronę konsumentów przed naruszaniem ich praw.

JAK TO ROBIMY?

Świadczymy bezpośrednią i pośrednią pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną

Współpracujemy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

FUNDACJA BLU

ul. Wrzeszczańska 10, fundacja@blupl.pl

Tel: +48 512 446 319

NIP 957-107-53-49

REGON 222175934 

KRS 0000525923